Havarijní linka +420 777 725 378

Služby

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení, proto nabízíme komplexní správu nemovitostí a dodávku tepla do Vašeho domu.

Technická správa nemovitostí

Provádíme údržbu a opravy nemovitostí, odstraňujeme havárie a poruchy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Postaráme se o potřebné revize a následné odstranění zjištěných závad. Zajistíme provoz, údržbu a opravy technických zařízení domu a technických sítí, tak aby sloužili k užívání obyvatelům domu (výtahy, kotelny, rozvody tepla, teplé a studené vody, rozvody odpadních vod, rozvody elektro, plynu a hromosvodů atp.). 

Ekonomická správa nemovitostí

Zajištujeme provozní činnost v moderním software na správu nemovitostí zahrnující výběr, evidenci a vyúčtování služeb a vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky Vašeho SVJ nebo družstva (účetní uzávěrka, mzdová a personální agenda, pravidelná správa o hospodaření atd.).

Úklid společných prostor

Provádíme pravidelný úklid společných prostor v bytových domech. 

Dodávka tepla a provoz domovních kotelen 

Naše společnost je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie a koncese na výrobu tepelné energie v kotelnách s výkonem nad 50 kW. V rámci této činnosti schopni nabídnout odborné provozování zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie. Dodávky tepla z domovních kotelen jsou účtovány sníženou sazbou 10 % DPH a díky výhodnému centrálnímu nákupu zemního plynu můžete i šetřit náklady na palivo.

Rekonstrukce domovních kotelen

Zajistíme rekonstrukci domovní kotelny nebo přechod z centrálního vytápění na lokální plynové kotelny. Díky instalacím moderních kondenzačních kotlů ušetříte až 20 % nákladů za plyn oproti klasickým kotlům a až 30 % nákladům proti centrálnímu vytápění.