Novinky

Rekonstrukce a modernizace kotelen v Červené Vodě

V roce 2018 provedla společnost Démos, rekonstrukci a modernizaci kotelen ve čtyř domech v obci Červená Voda. Stávající atmosférické plynové kotle byli nahrazeny kondenzačními kotli značky Vaillant, včetně osazení elektronicky řízených čerpadel. Výměnou zastaralých kotlů za kotle s vyšší účinností a možností regulace, došlo ke úsporám energie pro vytápění a ke snížení emisí. Dále došlo ke snížení nároků na obsluhu kotelny a k podstatnému zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Náklady na rekonstrukci a modernizaci jedné kotelny se pohybují v průměru pod 250 000,- Kč bez DPH.

Zpravodaj Energie AG

Rychlý kontakt

Démos spol. s.r.o.

Chodská 1115
562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 49 81 07 07

DIČ: CZ 49 81 07 07

Telefon:
+420 465 523 023

E-mail: lukas(et)demosuo.cz

WWW: www.demosuo.cz

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Radiátorový termostatický ventil

Bez tepla, jedné ze základních lidských potřeb , se náš organismus neobejde. Avšak stejně tak, jako je mu nepříjemné, trpí-li zimou, nepříznivě na lidský organismus působí i pobyt v přetápěném místě. Stejně citlivý je náš organizmus rovněž na velké výkyvy teploty. Proto je třeba nalézt vhodný kompromis v podobě udržované tepelné pohody. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi. Ty umožňují udržovat nastavenou teplotu v každé místnosti bez našeho zásahu s minimálními odchylkami při využití ostatních tepelných zisků mimo klasické vytápění (vaření, žehlení, el. spotřebiče, sluneční záření, ale i pobyt osob apod.).

Narozdíl od starších ručních kohoutů, které mají jen omezenou regulační schopnost, dokáže termostatický ventil sám ohlídat stálou teplotu v místnosti plynulou regulací přívodu topné vody do našich radiátorů. V termostatické hlavici radiátorového ventilu je vlnovec s malým množstvím média, které využívá jedno ze základních fyzikálních pravidel, kdy se teplem látky obvykle roztahují a chladem zase naopak svůj objem zmenšují. Jakmile se tedy v místnosti s termostatickou hlavicí zvýší teplota nad nastavenou mez, látka ve vlnovci této hlavice zvětší svůj objem. Vlnovec pak při následném roztažení zatlačí kuželku ventilu tak, že se sníží nebo dokonce zastaví průtok topné vody do radiátoru v otopné soustavě. Jestliže se naopak v místnosti s termostatickou hlavicí ochladí, použité médium v hlavici zmenší svůj objem, což vede ke smrštění vlnovce a následně k uvolnění kuželky ventilu tak, aby mohla do radiátoru opět protékat topná voda a ohřívat tak místnost. Všechno probíhá automaticky a plynule. O udržení tepelné pohody v místnostech se proto nemusíme starat

Je pravdou, že snížit intenzitu vytápění můžeme v případě přetápění u ručního ventilu (pokud je funkční) také sami. Pak ale dochází k nepříjemným výkyvům teploty v místnosti. Obvykle zapomeneme na vypnutý radiátor a připomene nám ho až citelné ochlazení v místnosti. Termostatický ventil zabezpečí stálou teplotu. Navíc je ruční regulace možná pouze v případě naší přítomnosti v domácnosti. Pokud ráno odchází celá rodina do školy a zaměstnání, nemůžeme u ručního ventilu vypnout vytápění. Místnost by příliš prochladla. Termostatický ventil dokáže automaticky reagovat na změny oslunění v průběhu dne i na chod domácích elektrospotřebičů (např. lednice), které mohou kdykoliv v průběhu dne vyzařovat do místnosti další teplo.

Měli bychom si pamatovat, že snížením teploty o 1°C můžeme ušetřit 6-7 % nákladů na vytápění.

Jak vidíme, termostatický radiátorový ventil není zbytečností do naší domácnosti, jak se bohužel někteří z neznalosti věci ještě domnívají.

Koncern
Vodárenství
Teplárenství